DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 08.02.2021 10:15:50 

Znalec v odbore Doprava cestná

Referencie

Znalecké úkony a odborné činnosti vykonávané pre : 

Okresný súd, Liptovský Mikuláš

Okresný súd, Ružomberok

Okresný súd Bratislava III

Okresný súd Poprad

Okresný súd Nitra

Okresná prokuratúra, Liptovský Mikuláš

KRPZ, Odd. diaľničnej polície, Liptovský Mikuláš

ORPZ ODI, Liptovský Mikuláš

ORPZ ODI, Ružomberok

ORPZ ODI, Poprad

ORPZ ODI, Banská Bystrica

ORPZ ODI, Malacky

Obvodné oddelenie PZ, Vysoké Tatry, ORPZ Poprad

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MVSR

Colný kriminálny úrad, Bratislava

SOŠ lesnícka a drevárska J.D. Matejovie, Liptovský Hrádok

Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava

Mestský úrad Ružomberok

Mesto Liptovský Mikuláš

Carexpert Slovensko s.r.o., Žilina

Okresné riaditeľstvo HaZZ, Liptovský Mikuláš 

Okresné riaditeľstvo HaZZ, Námestovo

Ústav pre výkon trestu odňatia slobody, Ružomberok

SELIM TRANS, Liptovský Mikuláš

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY š.p., o.z. Semenoles, Liptovský Hrádok

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribilina

R + V poisťovna a.s., Bratislava

Wüstenrot poisťovňa a.s., Bratislava

ČSOB poisťovna a.s., Bratislava

VFS Financial Services Slovakia s.r.o., Senec

Swedwood a.s., Závažná Poruba, Lipt. Mikuláš

TeamPrevent s.r.o., Bratislava

Bytový podnik a.s., mestký podnik Lipt. Mikuláš

Bioenergia a.s., Liptovský Mikuláš

Stopercentná účtovná s.r.o., Liptovský Mikuláš

Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš

Aktims, Liptovský Mikuláš

General Design & Manufacturing Slovakia, Liptovský Hrádok

Dom a.s., Liptovský Hrádok

Autowell, Liptovský Mikuláš

Tatra Leder s.r.o., Liptovský Mikuláš

Bytový podnik m.p., Liptovský Mikuláš

High sport s.r.o., Liptovský Mikuláš

B.B.P. s.r.o., Bratislava

Viliam Urban Autodoprava, Liptovský Mikuláš

Spolchov s.r.o., Východná

Obecný úrad, Východná

Pozemkové spoločenstvo, Východná

Milena Lahodová - Optik, Liptovský Mikuláš

Dopravoprojekt a.s., Bratislava

Luxoria s.r.o., Bratislava

Unicar s.r.o., aut. dieler Citroen-Kia, Liptovský Mikuláš

Tatrapet, Liptovský Mikuláš

Gelima a.s., Liptovský Mikuláš

Beck Finance s.r.o., Bratislava

Salatin s.r.o., Partizánska Ľupča

Autoservis AES, Bosch Car Service, Liptovský Mikuláš

Tosa Auto Partner s.r.o., Liptovský Mikuláš

Tosa s.r.o., Lipt. Mikuláš

Testek s.r.o., Bratislava

King Light & Sound s.r.o., Partizánska Ľupča

Medve s.r.o., Liptovský Mikuláš

Pneu Mototechna s.r.o., Liptovský Mikuláš

Stredná odborná škola lesnícka, Liptovský Hrádok

MORAVA Cargo, Liptovské Sliače

Ozo a.s., Liptovský Mikuláš

ARCHA s.r.o., Pribilina

Technické služby s.r.o., Dolný Kubín

JUDr. Ján Mišura - Law Firm, Bratislava

Knižnica G.F.Belopotockého, Lipt. Mikuláš

Mutton s.r.o, Lipt. Mikuláš

Oravské kultúrne stredisko, Dolný Kubín

PTR Peter Šrank, Nitra

Miloš Kaprál, Zemné práce - BORKAP, Štiavnička

 

Rôzne právnické a fyzické osoby . . .